NOMINASJON TIL

ÅRETS DIGITALE INNOVATØR

I SAMARBEID MED:

DNB

Årets digitale innovatør er studenten som er opptatt av å skape noe nytt og innovativt i dagens digitale verden og tørr å gripe muligheter der de er.
DNB er på utkikk etter en student som tenker business og har store ambisjoner i å gjøre livet enklere for kunden og folk flest ved hjelp av digitale verktøy.
Dette kan vises gjennom gründing, hobbyprosjekter, oppgaver, studier eller andre engasjement man har tatt en del av.

DNB ser etter en student som kan være med å gjøre Norges beste bank enda bedre.

  1. Har tatt i bruk ny teknologi som forbedrer tilstedeværelsen for en gruppe
  2. Har utviklet og tatt i bruk nye verktøy eller løsninger (Gründer ånd eller resultater innenfor innovasjon)
  3. God digital kompetanse og forståelse
  4. Vist evne til å omsette digital kompetanse til forretning (gründer og samtidig tjener penger)
  5. God evne til lede og jobbe i tverrfaglige team (medstudenter, kolleger eller arbeidsgivere)
  6. Sterk teknologiinteresse
  7. Endringsvillighet og/eller evne til å tenke nytt/fremtidsrettet
  8. Akademiske resultater innenfor teknologi
  9. Samfunnsengasjement

Start på nytt!

Start på nytt!

Last opp vedlegg

Ingen fil lastet opp…

Last opp vedlegg

Ingen fil lastet opp…

For nominasjon til Årets digitale talent last opp CV og karakterutskrift og prosjektplan til din digitale ide. For Årets studentprosjekt og Årets Digitale Innovatør kan prosjektplan, produktbeskrivelse, tidsplan eller andre relevante dokumenter lastes opp.

Hvis du ønsker å ettersende vedlegg send det til karine.jebsen@universumglobal.com